Geïnitieerd door

Geïnitieerd door

Digitale Geletterdheid
moet nu in het curriculum

Twee miljoen kinderen zijn niet voorbereid op hun toekomst. Zij hebben onderwijs in digitale vaardigheden nodig. Daarom roepen wij de nieuwe minister van onderwijs op: Neem digitale geletterdheid op in het curriculum en doe dat nu.

Waarom ondertekenen wij deze petitie?

Ongeveer twee miljoen kinderen zitten vandaag op school. Op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Maar een heel klein deel van deze leerlingen kan rekenen op gestructureerd, regelmatig en toegankelijk onderwijs in digitale vaardigheden. Kinderen moeten op school de vaardigheden leren die nodig zijn in onze digitale samenleving. Voor meisjes is digitale geletterdheid op school éxtra belangrijk, omdat ze er dan vaker kiezen voor doorleren in IT. Zonder digitale geletterdheid op scholen, doen we onze kinderen tekort. De toekomst wordt vormgegeven door tech- en IT-bedrijven. Onze wereld wordt alsmaar digitaler. Elk bedrijf is straks een techbedrijf. Zonder kennis van zaken hebben onze kinderen niet het toekomstperspectief dat ze verdienen. En ze kunnen niet zélf bouwen aan de samenleving die ze het liefste willen.

EEN BETER TOEKOMSTPERSPECTIEF

KRITISCHE, AUTONOME EN DIGI-VAARDIGE BURGERS

GEEN STEREOTYPERING TUSSEN GENDERS

GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS

Wat je voor die tijd kunt doen

Voordat digitale geletterdheid een verplicht onderdeel is kun je zelf ook al actie ondernemen!

Doorlopende Leerlijn Digitale Geletterdheid

VOOR ALLE GROEPEN UIT HET PRIMAIR ONDERWIJS

De leerlijn bestaat uit 4 pijlers, 23 domeinen, 400 leerdoelen en 221 Digi-doener lessen. De leerlijn is ontwikkeld door Stichting FutureNL, TU Delft en Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) vanuit de kerndoelen die SLO heeft opgesteld. De lessen zijn gekoppeld aan bestaande vakken en thema's.

Lesprogramma gericht op programmeren

voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Drie modules van zes lessen, geïntegreerd in de vakken Nederlands, geschiedenis en kunst voor onderbouw VO. De lessen van het Computer Science Certificate zijn zo opgesteld dat ze de interesse van alle meisjes en jongens gelijkwaardig prikkelen.