Ga naar de inhoud

Ga aan de slag met de vernieuwde leerlijn Digitale Geletterdheid!

4 posters. 20 leerdoelen Digitale Geletterdheid. 20 aansluitende Digi-doeners. Kosteloos te downloaden.

Ga direct aan de slag met Digitale Geletterdheid

Kant-en-klare lessen gekoppeld aan Digitale Geletterdheid leerdoelen

Voor groep 1 tot en met 8

Scan de QR-code op de poster om direct naar de lessen te gaan

Download de gratis posters, print ze uit en hang ze op in je klas

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en digitaal gedreven. Technologie is zodanig geïntegreerd in ons leven, dat digitale vaardigheden onmisbaar zijn. FutureNL streeft naar een passende aansluiting van de onderwijspraktijk op de huidige samenleving, zodat kinderen zich optimaal voorbereiden op een voor hen passende plek in de maatschappij.

In samenwerking met Stichting BOOR en Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) hebben wij de leerdoelen van de leerlijn Digitale Geletterdheid (opgesteld door SLO) op kindniveau geconcretiseerd. Aan elk leerdoel hebben wij vervolgens een passende kant-en-klare Digi-doener gekoppeld. Hiermee kan de leerkracht gedurende een schooljaar alle onderdelen van de leerlijn doorlopen.

Dit heeft geresulteerd in een viertal posters per bouwjaar (onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het primair onderwijs). Op deze posters zijn de leerdoelen en lessen overzichtelijk en kernachtig weergegeven. Zo kan iedere leerling én leerkracht aan de slag met de leerlijn Digitale Geletterdheid!

ONDERBOUW

MIDDENBOUW

BOVENBOUW