Ga naar de inhoud

Wie wij zijn

Kernteam

Mireille
Boetje

Directeur

Eunice
Nijlant

Programma manager

Raymond
Krul

Hoofdredacteur De Dag Vandaag

Thessa
Ligtvoet

Redacteur educatief materiaal & De Dag Vandaag

Lotte
Berendsen

Communicatie specialist & coördinator De Dag Vandaag

Lisa
Habermehl

Growth hacker

Lesmakers

Angela
de Kuijper

Vormgever

Astrid
Poot

Lesmaker

Bastiaan
Hummel

Lesmaker

Ester
Stoelinga

Lesmaker

Eva
de Vaan

Lesmaker

Frank
Veenstra

Lesmaker

Gerben
van Baaren

Lesmaker

Heleen
van Beurden

Vormgever

Karlijn
Ballemans

Lesmaker

Liesbeth
Mol

Lesmaker

Wie wij zijn

Meldrid
Ibrahim

Lesmaker

Ronald
Stroo

Lesmaker

Suzanne
Maas

Lesmaker

Vera
Zijlstra

Lesmaker

Bestuur

Laurentien
van Oranje

Voorzitter

Bram
Smeets

Secretaris

Peter
Meijer

Penningmeester

Wie wij zijn

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van de operationeel eindverantwoordelijke directeur. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Raad van Advies

Janneke
Niessen

Co-founder CapitaIT & inspiring fifty

Anka
Mulder

Voorzitter-president Saxion Hogeschool

Pieter
Zwart

Entrepreneur & CEO Coolblue

Ernst Jan
Stigter

De Raad van Advies is het adviesorgaan van stichting FutureNL. De Raad van Advies heeft een aantal belangrijke doelen. Allereerst het waarborgen van kwaliteit; kennis, expertise en ervaring van deskundigen. Ten tweede een versterking van de organisatie, het netwerk en de activiteiten. Waarbij ook de maatschappelijk relevante visie en de missie van de stichting verder wordt vertaald in activiteiten. Ten derde het waarborgen van transparantie en legitimatie; social venture zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren > verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties.

Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van één of meerdere activiteiten ondersteunen zij stichting FutureNL in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.