Ga naar de inhoud

Gratis lessen digitale didactiek

Als hulpmiddel bij integratie van digitale geletterdheid en burgerschap in het pabo curriculum, toepassing van digitale didactiek in lessen en het vergroten van de digitale vaardigheden van jouw studenten.

Digi-doeners als basis

PO Digi-doeners OB, MB en BB als basis voor de les. Met koppeling naar de leerlijn digitale geletterdheid, de vakken, 21st century skills en de PO lesdoelen voor een vak. Verbinding met burgerschap en groeiend moreel kader.

Digitale didactiek

Vanuit de kennisbasis pabo gebruiken en toepassen van digitale didactiek binnen een les.

Ontwerp een eigen opdracht

Vanuit de pabo Digi-doener een opdracht bedenken voor en/of reflecteren op de eigen (stage)praktijk van de student. 

Veelgestelde vragen

Voor wie is de Pabo Digi-doener? De Pabo Digi-doener is voor de docent op de pabo die digitale geletterdheid in zijn lessen wil integreren. Dat kan in vaardigheidslessen, lessen digitale media, een algemene les didactiek/pedagogiek of een les over een specifiek vak.

Is er ook een Digi-doener voor mijn studenten als ze les geven op hun (stage)school? De studenten kunnen zich inschrijven voor de PO digi-doener. In de Pabo Digi-doeners die je in jouw lessen gebruikt verwijzen we ook naar de PO Digi-doeners.

Krijg ik geen ongewenste mails of reclame als ik mij hier voor inschrijf? Nee, je krijgt geen ongewenste mails binnen als je je voor de Digi-doener inschrijft.

Blijft de Digi-doener gratis?? Ja, de Digi-doener blijft gratis. Voor altijd.

Hoe kan dit gratis zijn? FutureNL is een stichting zonder winstoogmerk. Een groot deel van de financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en fondsen wordt besteed aan het ontwikkelen van het lesmateriaal.

Wie maken de lessen? De Pabo Digi-doener lessen worden gemaakt door 5 lesmakers. Een deel van hen werkt als Pabo docent.

Wie bedenkt de onderwerpen? De onderwerpen voor de Digi-doeners worden bedacht door de lesmakers. Soms ook in samenwerking met onze partners, organisaties of bedrijven die de Digi-doeners financieel mogelijk maken. Vanuit hun core-business (die vaak te maken heeft met digitale tools, techniek of burgerschap) worden onderwerpen uitgedacht.

Gaat de Digi-doener ook door in schooljaar 21/22? Ja zeker! In het nieuwe schooljaar gaan we gewoon door met het maken van Digi-doeners!

Heb ik voor iedere student een computer nodig? Nee! 9 van de 10 Digi-doeners kan je doen zonder hardware.