Gratis lesmateriaal digitale didactiek Pabo studenten

Hoe integreer je digitale geletterdheid in het pabo curriculum?
Hoe pas ik digitale didactiek toe in mijn lessen?
Hoe vergroot ik de digitale vaardigheden van mijn studenten?

Actuele onderwerpen

Elke Digi-doener sluit aan bij actuele onderwepen als gamification, connected toys, bouw je eigen hologram of het onderscheiden van nep en echt op social media.

Digitale didactiek

Vanuit de kennisbases pabo gebruiken en toepassen van digitale didactiek binnen een les.

Ontwerp een eigen opdracht

Vanuit de pabo Digi-doener een opdracht bedenken voor en/of reflecteren op de eigen (stage)praktijk van de student. 

Veelgestelde vragen

De Pabo Digi-doener is voor de docent op de pabo die digitale geletterdheid in zijn lessen wil integreren. Dat kan in vaardigheidslessen, lessen digitale media, een algemene les didactiek/pedagogiek of een les over een specifiek vak.

De studenten kunnen zich inschrijven voor de PO digi-doener. In de Pabo Digi-doeners die je in jouw lessen gebruikt verwijzen we ook naar de PO Digi-doeners.

Nee, je krijgt geen ongewenste mails binnen als je je voor de Digi-doener inschrijft.

Ja, de Digi-doener blijft gratis. Voor altijd.

FutureNL is een stichting zonder winstoogmerk. Een groot deel van de financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en fondsen wordt besteed aan het ontwikkelen van het lesmateriaal.

De Pabo Digi-doener lessen worden gemaakt door 5 lesmakers. Een deel van hen werkt als Pabo docent.

De onderwerpen voor de Digi-doeners worden bedacht door de lesmakers. Soms ook in samenwerking met onze partners, organisaties of bedrijven die de Digi-doeners financieel mogelijk maken. Vanuit hun core-business (die vaak te maken heeft met digitale tools of techniek) worden onderwerpen uitgedacht.

Ja zeker! In het nieuwe schooljaar gaan we gewoon door met het maken van Digi-doeners!

Nee! 9 van de 10 Digi-doeners kan je doen zonder hardware.