Ga naar de inhoud

Ontwikkel jouw digitale
burgerschapsvaardigheden

Voor de bovenbouw van het PO en voor het VO

Compleet met handleiding, lesbrief en slides voor op het scherm

Gekoppeld aan de drie pijlers van het burgerschapsonderwijs (identiteit, participatie en democratie)

Interactieve en dynamische lessen waarbij zelf onderzoeken centraal staat

Ontwikkeld in samenwerking met IT Campus Rotterdam (PO en VO) en Digisterker (bovenbouw VO)

BOVENBOUW BASISONDERWIJS

Online informatie en de digitale wereld

Leer veilig navigeren op sociale media, kritisch denken over online informatie en actief deelnemen aan de digitale wereld! De lessen zijn interactief en dynamisch waarbij zelf ervaren centraal staat.

ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS (HAVO, VWO)​​

Online informatie en de digitale wereld

Leer veilig navigeren op sociale media, kritisch denken over online informatie en actief deelnemen aan de digitale wereld! Leerlingen doen onderzoek, gaan in gesprek en worden zich bewust wat als digitaal burger belangrijk is. 

LES 1

Bron van informatie

LES 2

Samenwerken als een pro

LES 3

De socials uitgezocht

klas 3 en 4 (VMBO)

5 thema’s over de digitale overheid​

In het lespakket Digitaal burgerschap komt de rol die de overheid speelt bij werk, inkomen en onderwijs aan de orde. In vijf lessen leren de leerlingen over de invloed van technologische vernieuwingen op burgerzaken, verkeersregels en identiteit. 

Alle 5 thema’s zijn tevens te gebruiken als een algemene inleiding op het gratis online lesprogramma Doe je digiding! Kijk voor meer informatie op doejedigiding.nl.

De overheid

Vervoer en verkeer

Digitale identiteit

Studeren en leren

Leerlijn digitale geletterdheid en pijlers burgerschapsonderwijs

Digitaal burgerschap is gekoppeld aan de vier pijlers van digitale geletterdheid, te weten mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en basisvaardigheden ict. In het overzicht leerdoelen koppelen we de digitale vaardigheden die jongeren nodig hebben bij het ontwikkelen van hun burgerschapsvaardigheden aan de kerndoelen voortgezet onderwijs en de drie pijlers identiteit, participatie en democratie van het burgerschapsonderwijs.

Veelgestelde vragen

Schrijf je in via de button ‘Vraag het gratis lespakket aan’ op onze website en je ontvangt direct de link naar het gratis lespakket.

Je ontvangt op het moment van publicatie een link naar het lespakket dat beschikbaar komt via het onderwijsplatform LessonUp.Daar vind je de slides, docentenhandleiding en lesbrieven voor de leerlingen.

  1. Voor de docent: docentenhandleiding en kant en klare slides en een lesoverzicht met leerlijn, leerdoelen en inhoud van de opdrachten
  2. Voor de leerling: lesbrieven

Het lespakket bestaat uit 5 lessen die elk een lesuur duren.

Digitaal Burgerschap is bedoeld voor leerlingen in jaar 3 en 4 van het vmbo en sluit aan op de eindtermen van het vmbo.

Digitaal Burgerschap sluit aan bij de burgerschapsdoelen (pijlers identiteit, participatie en democratie van de SLO) en de doelen digitale geletterdheid, (mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en basisvaardigheden ict) en de kerndoelen voortgezet onderwijs. In het lesoverzicht staan alle domeinen per opdracht beschreven, aangevuld met de domeinen van curriculum nu en 21ste eeuwse vaardigheden.