Ga naar de inhoud

Digitale Geletterdheid in
het Pabo curriculum

Integreer digitale vaardigheden in je eigen pabo vak en/of in het primair onderwijs

Met deze pabo's werken wij al samen