Team

Ronilla Snellen
Co-founder & directeur

ronilla@futurenl.org

Jenya Krul
Programma manager innovatie & educatie

jenya@futurenl.org

Lukas van Driel
Creative developer

lukas@codeuur.nl

Natasja Corver
Projectmanager Voortgezet Onderwijs

natasja@futurenl.org

Iris Muis
Projectleider trainingen & workshops

iris@futurenl.org

Marc van Maastricht
Projectmanager PABO's Nederland

marc@futurenl.org

Felienne Hermans
Associate Professor (Leiden Institute of Advanced Computer Science)

felienne@futurenl.org

Lisa Habermehl
Projectleider CodeUur & Growth Hacker

lisa@futurenl.org

Jamie van Veldhoven
Redacteur Digi-doeners

jamie@futurenl.org

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van de operationeel eindverantwoordelijke directeur. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Steven Schuurman
Voorzitter

steven@futurenl.org

Bram Smeets
Secretaris

bram@futurenl.org

Peter Meijer
Penningmeester

peter@futurenl.org

Ruben Nieuwenhuis
Bestuurslid

Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van stichting FutureNL. Het belangrijkste doel van de Raad van Advies is:

1. Waarborgen van kwaliteit; kennis, expertise en ervaring van deskundigen.
2. Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; de maatschappelijk relevante visie en de missie van de stichting verder vertalen in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is. Hiertoe behoort onder meer het aanbevelen en samenstellen van commissies rond specifieke thema’s.
3. Transparantie en legitimatie; social venture zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren > verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties.

Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van één of meerdere activiteiten ondersteunen zij stichting FutureNL in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.

Constantijn van Oranje
Special envoy StartUpDelta

Janneke Niessen
Co-founder Improve Digital & Inspiring fifty

Anka Mulder
Voorzitter - President Saxion Hoge school

Pieter Zwart
Entrepreneur & CEO Coolblue

Ernst Jan Stigter
Algemeen directeur Microsoft Nederland

Special ambassadors

Neelie Kroes
Voormalig euro-commisaris voor de digitale agenda