Digitale geletterdheid moet nù in het curriculum

Twee miljoen kinderen in Nederland krijgen iedere dag onderwijs op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen krijgen zelfs in 2021 nog geen les in digitale geletterdheid. Daarom roepen wij de nieuwe minister van onderwijs op om digitale geletterdheid direct in het curriculum op te nemen. 

Digitale geletterdheid is noodzakelijk om het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen te vergroten en ze digitaal weerbaar te maken. Zij leven in een moderne samenleving die door toenemende digitalisering steeds sneller verandert. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden vergroten we hun kennis over technologie. Daardoor maken ze autonome keuzes en bouwen zélf aan de samenleving die zij voor ogen hebben.

Petitie 
Om de urgentie kracht bij te zetten start FutureNL vandaag in samenwerking met VHTO een petitie met een oproep aan de nieuwe minister van Onderwijs om digitale vaardigheden op te nemen in het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs. In 2018 is er al een proces gestart om digitale geletterdheid een onderdeel te maken van het lesaanbod. Toch is het nog steeds niet zeker of en wanneer dit in Nederland ingevoerd gaat worden. We moeten NU in actie komen anders komen twee miljoen Nederlandse leerlingen op achterstand en een nieuwe minister kan hier in echt het verschil maken. Ondertekenen kan via www.PetitieDigitaleGeletterdheid.nl en meer informatie over de petitie is hier te vinden.

Staat van het Onderwijs
Het op 14 april uitgebrachte rapport De Staat van het Onderwijs 2021 van de Inspectie van Onderwijs spreekt nergens over digitale geletterdheid. Het biedt echter wel een kans: de door de coronapandemie opgelopen achterstanden bij leerlingen moeten worden aangegrepen om het onderwijs structureel te verbeteren. Volgens de inspectie moeten we niet terug naar het niveau van voor de pandemie, maar moet het onderwijsniveau structureel omhoog. Er moet niet worden gerepareerd maar gerenoveerd. Directeur van stichting FutureNL Ronilla Snellen: “Renovatie van het Nederlandse Onderwijs kan oa door het structureel aanbieden van digitale geletterdheid. Dit geeft kinderen de kans digitale weerbaarheid te ontwikkelen in een maatschappij waar dat al volop van ze wordt gevraagd”. 

Scholen kunnen nu al aan de slag
Stichting FutureNL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een gratis doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. In de 221 complete lessen voor groep 1 tot en met groep 8 zijn 400 leerdoelen verwerkt. De leerlijn is makkelijk in gebruik, gekoppeld aan bestaande vakken en vereist geen ervaring met digitale geletterdheid van leerkrachten. Ook voor docenten in het voortgezet onderwijs is veel gratis lesmateriaal ontwikkeld. Meer informatie op onze website.

Stichting VHTO heeft een lesprogramma gericht op programmeren ontwikkeld. Voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Drie modules van zes lessen, geïntegreerd in de vakken Nederlands, geschiedenis en kunst voor onderbouw VO. De lessen van het Computer Science Certificate zijn zo opgesteld dat ze de interesse van alle meisjes en jongens gelijkwaardig prikkelen.