Ga naar de inhoud

Onze visie

Wij willen het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten

Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden binnen een betekenisvolle context van burgerschap. Zodat ze vanuit een groeiend moreel kader autonome, bewuste keuzes kunnen maken in een maatschappij die door toenemende digitalisering steeds sneller verandert.

FutureNL is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. Om alle leerlingen van Nederland te bereiken kiezen we ervoor om ons activiteiten te laten plaatsvinden op scholen: basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en pabo’s. Wij zijn hierbij gericht op zoveel mogelijk impact en doen dit door middel van growth hacking, co-creatie en samenwerking met scholen, private en publieke partners.

Onze primaire doelgroep, leerkrachten (PO) en docenten (VO), inspireren we positief en laagdrempelig, we sluiten aan bij de behoefte en praktijk van alledag. Wij benaderen de digitalisering van de maatschappij vanuit de kansen die dit geeft, waarbij ethiek een belangrijke invalshoek is. Door kennis van de realiteit te geven vergroten we het digitale bewustzijn van kinderen zodat zij zelf autonome keuzes kunnen maken.