Ga naar de inhoud

Over de leerlijn

De leerlijn voor het primair onderwijs hebben wij samen met de TU Delft en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkeld. De leerlijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is op basis van wetenschappelijke literatuur, relevante voorbeelden uit het buitenland en in samenwerking met Felienne Hermans ontwikkeld. Voor beide leerlijnen zijn de leerplankaders van SLO als uitgangspunt gebruikt.

Het doel van deze leerlijn is jou, als leerkracht of docent, voorbeelden van concrete leerdoelen te geven die gebaseerd zijn op de landelijke leerplankaders van SLO. Afhankelijk van de pedagogisch-didactische aanpak van jouw school kun je met deze documenten zelf een leerlijn opstellen met de leerdoelen die aansluiten op jullie bestaande curriculum.

Meer weten over digitale geletterdheid en het implementeren hiervan in jullie bestaande curriculum?

Leerplankaders SLO

SLO maakt een onderscheid tussen vier pijlers binnen het leerplankader digitale geletterdheid of digitale vaardigheden. Onder deze pijlers vallen verschillende domeinen. Deze pijlers en domeinen hebben wij als raamwerk gebruikt voor uitwerking van concrete leerdoelen waar onze gratis lessen over digitale vaardigheden (Digi-doeners) aan gekoppeld kunnen worden.

Computational thinking

Een hippe term voor programmeren en ook al klinkt het niet zo, dit kan iedereen!

Mediawijsheid

Mooie term he? Het gaat over hoe je wijs met media omgaat, het woord zegt het al.

ICT-basisvaardigheden

Dit gaat bijvoorbeeld over hoe je Word of PowerPoint gebruikt.

Informatievaardigheden

Hiermee leer je bijvoorbeeld hoe je handig zoekt op het wereldwijde web.