Ga naar de inhoud

Ondersteun ons
met een donatie

Vind je ons materiaal waardevol en vind je het belangrijk dat dit gratis blijft in de toekomst? Steun ons dan met een financiële bijdrage. De gift wordt gebruikt voor de algemene doelstellingen van de stichting. Door te doneren blijft het voor ons mogelijk om bijvoorbeeld Digi-doeners, de leerlijn-posters en De Dag Vandaag kosteloos beschikbaar te houden.

Doneren kan via het formulier rechts of door zelf een bedrag over te maken naar NL73 ABNA 041 82 77 990.

Waarom doneren?

  • Omdat je de integratie van digitale geletterdheid en burgerschap ook voor iedereen in het onderwijs mogelijk wil maken.
  • Omdat je deze uitgaven ook kunt opgeven bij het invullen van je inkomstenbelasting (wij hebben een ANBI status).