Ga naar de inhoud

Strategische samenwerking FutureNL en WisMon

Met groot enthousiasme informeren wij jullie over een belangrijke stap die FutureNL en WisMon hebben genomen: een strategische samenwerking die gericht is op de versterking en verduurzaming van onze gezamenlijke doelstellingen in het Nederlandse onderwijs.

Achtergrond van de samenwerking

Het afgelopen jaar heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt en zijn er nieuwe conceptkerndoelen voor Digitale Geletterdheid opgesteld. Door het verplicht stellen van het geven van Digitale Vaardigheden binnen het onderwijs heeft FutureNL haar stichtingsdoel grotendeels bereikt. Wij hebben de afgelopen jaren diverse waardevolle initiatieven ontwikkeld, zoals de Digi-doeners, De Dag Vandaag, en vele andere projecten in samenwerking met externe organisaties, die hebben bewezen een significante bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. FutureNL zorgt er met deze samenwerking voor dat de initiatieven geborgd worden en beschikbaar blijven voor het onderwijsveld.

Waarom WisMon?

Na een grondige evaluatie en vele gesprekken zijn wij ervan overtuigd dat WisMon de ideale partij is om onze activiteiten mee voort te zetten en verder te ontwikkelen. WisMon en FutureNL werken al jaren samen op het gebied van lesontwikkeling en implementatie van Digitale Vaardigheden in het onderwijs en de organisaties kennen elkaar al goed. De synergie tussen de activiteiten en cultuur van FutureNL en WisMon biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking we een toekomstbestendige koers blijven varen met onze initiatieven.

Wat betekent dit voor onze partners?

Voor onze partners betekent deze samenwerking dat de kwaliteit en continuïteit van de door FutureNL ontwikkelde activiteiten en projecten gewaarborgd blijven. WisMon zal deze activiteiten naadloos gaan ondersteunen met hun diensten, waardoor de impact en reikwijdte ervan zullen worden vergroot. Ook kunnen de collega’s van FutureNL nu een beroep doen op de collega’s van WisMon en kennis met elkaar delen om onze diensten nog beter te maken. We blijven ons gezamenlijk inzetten voor innovatie en excellentie in het onderwijs. 

De tijdelijke aanstelling van directeur Mireille Boetje loopt af en haar taken worden per 1 juli 2024 overgenomen door Martin van den Bosch, Directeur van WisMon.

Toekomstperspectief

De komende maanden zullen FutureNL en WisMon nauw samenwerken om de overgang soepel te laten verlopen. Wij blijven jullie via onze nieuwsbrieven en social media kanalen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en kijken ernaar uit om samen met jullie de volgende fase in te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking niet alleen voordelen biedt voor onze organisaties, maar vooral voor de leraren en leerlingen die wij blijven ondersteunen.

Hartelijk dank voor jullie voortdurende steun en samenwerking. Mocht je vragen hebben of verdere informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 

Peter Meijer, bestuurslid FutureNL – peter@futurenl.org
Martin van den Bosch, directeur WisMon – martin@WisMon.nl