Ga naar de inhoud

Reactie op rapport ‘Staat van het Onderwijs 2023’

Een goede beheersing van basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en burgerschap, vormt de fundering van elk succesvol leertraject. Uit het rapport Staat van het Onderwijs 2023 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat veel leerlingen deze basisvaardigheden onvoldoende beheersen: ze halen de fundamentele niveaus niet.

Het rapport concludeert dat schoolbesturen meer kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden van hun leerlingen verbeteren. Scholen moeten concrete doelen stellen en deze evalueren. Ook moeten ze meer zicht houden op de voortgang van hun leerlingen en bijsturen als kinderen een achterstand dreigen op te lopen. Om dit te bewerkstelligen moeten leerkrachten zich professionaliseren. Er wordt ingezet op het hoe en wat, want dan is het meetbaar. We kunnen ook de vraag stellen wat het professionaliseren van leerkrachten in de huidige tijd betekent? En wat is hun eigen mening daarover?

Want in een tijd waarin de omstandigheden voor het geven van bezield onderwijs onder druk komen te staan, worden we uitgedaagd om verder te kijken dan het hoe en wat.

Bij FutureNL maken we ons ook zorgen over de staat van het onderwijs, en we denken dat het toevoegen van nóg een taak op het bord van de overwerkte leerkrachten geen oplossing is. We nemen de resultaten van het rapport ter harte. Het rapport sterkt ons om samen met leerkrachten en leerlingen aan een systemische aanpak te blijven werken.

Door gelijkwaardige dialoog ontwerpen we gezamenlijk met leerkrachten en leerlingen een passende onderwijspraktijk op de huidige samenleving. Met een integrale aanpak van de basisvaardigheden in een heldere handreiking waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen. Bezieling, intrinsieke motivatie en enthousiasme zijn daarin de bron die uiteindelijk leidt tot het hoe en wat. 

Samen denken, durven, doen.