Ga naar de inhoud

Inhoudelijk verslag van een vervolg van de Onderwijstop

Welk voorwerp in dit huis staat voor jou symbool voor het gezamenlijk inrichten van het onderwijs? Met die prikkelende vraag trapten we de bijeenkomst op 21 september af die FutureNL heeft georganiseerd met NL2025 en Number 5 Foundation. Een bijeenkomst die niet op zichzelf staat: een onderdeel van een keten van interventies en acties.

We zijn bij elkaar gekomen met een sterke en zeer diverse groep waarin veel verschillende perspectieven en ervaringen vertegenwoordigd waren. Wij kijken terug op waardevolle ontmoetingen die op verschillende niveaus hebben gezorgd voor beweging. Met leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen, koepelorganisaties, initiatieven en leiders uit andere sectoren  hebben we verdiepende dialogen gehad over onder andere basisvaardigheden, digitale geletterdheid, technologische innovatie, burgerschapseducatie en ondernemerschap. Een sterke en diverse groep met als doel: Actie! Want we willen samen bereiken dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen voor de wereld van nu en morgen.

Opbrengsten en gezamenlijke acties

Op basis van de gedeelde perspectieven, verkregen inzichten en denkrichtingen hebben wij  een aantal puzzelstukjes opgepakt, samengebracht of zijn we samen aan het brengen. Daarbij is uitgangspunt samenwerking en aansluiting zoeken met activiteiten in de dagelijkse praktijk: Wat gebeurt er in de werkelijkheid? In de wetenschap dat het geheel altijd meer is dan de som der delen, brengen we samen wat er al is en bouwen daar verder  op voort.

Aan een ieder de uitnodiging zich welkom te voelen en deel te nemen aan de geïdentificeerde acties.

Bouw (blijvend) een netwerk (landelijk en regionaal) & maak zichtbaar

Iedereen was het er op 21 september over eens: oplossingen komen een stuk dichterbij als je elkaar makkelijk kunt vinden, kennis eenvoudig kan delen en good practices zichtbaar maakt. Niet alleen op het gebied van digitale geletterdheid, maar ook op thema’s als leiderschap en verandermanagement. Tegelijkertijd willen we het laagdrempelig houden en niet allerlei overbodige bureaucratie optuigen. Er zijn al veel waardevolle bestaande initiatieven en infrastructuren waar we wellicht slim gebruik van kunnen maken en verder kunnen opschalen.

Actie | Landschap DG in kaart brengen

Op initiatief van Laura Walter start Stichting Digitale geletterdheid dit najaar met het in kaart brengen van alle projecten,leerlijnen, lesmateriaal en initiatieven op het gebied van Digitale geletterdheid voor het PO,VO, SO en MBO. Het doel? Een platform met een landkaart met alle prachtige voorbeelden, cross sector (PO,VO, SO, MBO) op de 4 gebieden van Digitale Geletterdheid zodat we met elkaar kunnen delen, kunnen inspireren en verbinden. Deel een project, leerlijn, lesmateriaal of initiatief via:

Slimme verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid & wetenschap

De maatschappij verandert voortdurend en het onderwijs staat voor de uitdaging om zich steeds te verhouden tot al die veranderingen. Het onderwijs zou de ontwikkelingen in de maatschappij realtime moeten volgen en verankeren. Hoe? De buitenwereld vaker de school in halen en vice versa. Stimuleer bedrijfsbezoeken, samenwerkingen met maatschappelijke organisaties, organiseer co-creaties en andere gezamenlijke activiteiten. Een suggestie is vrijwillige gastdocenten uit het bedrijfsleven inzetten op school om samen te werken op thema’s als digitale geletterdheid, ondernemerschap en technologische innovaties.

Actie | Slim verbinden van het onderwijs en het bedrijfsleven

Door het koppelen en verbinden van vrijwillige gastdocenten aan leerkrachten (schoolbesturen) die een gastles willen krijgen op thema’s als digitale geletterdheid, ondernemerschap en technologische innovaties verbinden we het bedrijfsleven op een eenvoudige manier aan het onderwijs.

De komende tijd gaan we inventariseren hoe we deze gezamenlijke wens met verschillende mensen, organisaties en al bestaande middelen toekomstgericht concreet kunnen.

Meer participatie van leerlingen en leerkrachten

Stel de leerling en leerkracht centraal. Het klinkt misschien als een open deur, maar toch kwam het weer ter sprake bij meerdere dialogen. Een gedeeld inzicht is het te weinig oog en luisterend oor hebben voor het perspectief en belang van de leerling en de leerkracht. Bij het nadenken over verandering zou je altijd moeten beginnen met nadenken over (kind)participatie. Leerlingen en leerkrachten zijn de aanjagers van positieve gedragsverandering en het creëren van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke (onderwijs) vraagstukken. Geef hen een fundamentele rol binnen de vernieuwing van het onderwijs. Ze helpen de onderwijscontext als geheel te begrijpen, en staan aan de basis van de ontwikkeling en realisatie van toekomstgerichte verandering.

We kijken ernaar uit om samen in beweging te blijven en voort te bouwen.