Ethische code

Ethische code FutureNL

Richtlijnen en uitgangspunten in het ontwikkelen van lesmateriaal en het gebruik van sociale media

Sinds september 2020 heeft ethiek een centrale rol gekregen in alle activiteiten van FutureNL. Dit betekent concreet dat er ethische vraagstukken en dilemma’s toegevoegd worden aan al ons lesmateriaal en dat het belang van onderwijs over ethiek en technologie onderdeel wordt van onze trainingen. Dat wij een laagje dieper gaan en ons focussen op ethische dilemma’s in onze lessen en trainingen, betekent ook dat wij ons bewust moeten zijn van ons eigen handelen en hier kritisch over na moeten denken. Door middel van deze ethische code zijn richtlijnen en uitgangspunten opgesteld om verantwoord te kunnen handelen. Deze zijn ontstaan uit onze kernwaarden:

Zo veel mogelijk impact creëren

Positief en laagdrempelig

Co-creatie en samenwerking

Digitalisering bekijken vanuit de kansen

Flexibel

Transparant

🛠 Technologie is in ontwikkeling, onze ethische code ook.
Deze passen wij continu aan op basis van nieuwe kennis en inzichten.

Richtlijnen en uitgangspunten

Wij ondersteunen leerkrachten en docenten op een positieve en laagdrempelige wijze bij de integratie van digitale geletterdheid in de klas. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen hier toegang tot heeft, daarom bieden wij gratis middelen aan voor het onderwijzen van digitale geletterdheid. 

Met het verspreiden van onze gratis digitale lessen hopen we uiteraard dat er daadwerkelijk een gesprek op gang gebracht wordt in de klas. Het onderdeel ‘Ethiek en technologie’ in de lessen spoort hier ook tot aan. Met de integratie van ethiek in het lesmateriaal en in de klas wordt het belang van verantwoord handelen ook op de leerlingen overgebracht en tegelijkertijd is deze integratie de aanleiding geweest voor het opstellen van deze ethische code.

Wij zijn voorstander van co-creatie en samenwerkingen. Ook op die manier gaan we voor zo veel mogelijk impact. Hier zit echter geen commercieel doel achter. Wij werken samen met funders, maar zijn onafhankelijk van hen.

Wat wij daarom niet doen:
De mogelijkheid geven om bij ons te adverteren.
Exclusief voor de fundingpartner werken.
Fundingpartners hebben geen invloed op onze content.

Wat wij wel doen:
Bespreken wat er in het lesmateriaal komt te staan.
Het uiteindelijke doel van FutureNL uitgangspunt laten zijn: het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten door het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Wij gaan voor zo veel mogelijk impact. Met het verspreiden van onze gratis digitale lessen hopen we uiteraard dat er daadwerkelijk een gesprek op gang gebracht wordt in de klas. Het onderdeel ‘Ethiek en technologie’ in de lessen spoort hier ook tot aan. Echter, wij willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken om onze lessen en activiteiten onder de aandacht te brengen en de plek waar de meeste mensen te vinden zijn is op sociale media.

Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van sociale media en growth hacken, om zo onze impact te vergroten. De focus ligt op het bereiken van een groter publiek voor onze lessen en activiteiten, een publiek dat zonder sociale media wellicht gemist zal worden. 

Wat wij daarom niet doen:

 • Berichten plaatsen op sociale media die zo geformuleerd zijn dat ze mensen om de tuin leiden of emoties beïnvloeden.
 • Mensen ongewenste berichten sturen.
 • Vrienden of familie van onze gebruikers ongewenste berichten sturen voor een groter bereik.
 • Een verkeerde voorstelling van onze lessen en activiteiten geven om meer inschrijvingen te verzamelen.

Wat wij wel doen:

 • Het aanmelden voor onze gratis digitale lessen makkelijk maken.
 • Het delen van onze content makkelijk maken.
 • Gebruikmaken van growth hacktechnieken om onze boodschap kort en duidelijk bij de doelgroep over te brengen.
 • Mensen leren hoe ze meer waarde uit onze lessen en activiteiten kunnen halen.
 • Relevante informatie naar mensen sturen om onze kwaliteit te verbeteren en ons bereik te vergroten.
Dit uitgangspunt sluit aan bij het hierboven genoemde uitgangspunt ‘Wij willen een groter publiek bereiken via sociale media’. Daarin wordt genoemd dat wij geen berichten plaatsen op sociale media die zo geformuleerd zijn dat ze mensen om de tuin leiden of emoties beïnvloeden. Daarnaast ontwikkelen we lesmateriaal dat jongeren leert  manipulatie en beïnvloeding te herkennen en beïnvloeden.

Om onze activiteiten en lessen te kunnen verbeteren en uiteindelijk meer impact te bereiken, verzamelen wij persoonsgegevens en wat gebruikers op onze website doen. Wij laten de gebruiker echter altijd baas blijven over zijn of haar eigen data.

Wat wij daarom niet doen:

 • Data verzamelen waar de gebruiker geen toestemming voor heeft gegeven. 
 • Gebruikersgegevens stelen.
 • Gebruikersgegevens kopen.

Wat wij wel doen:

 • Noodzakelijke cookies plaatsen op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast geven wij de mogelijkheid om geen toestemming te geven voor het plaatsen van (tracking) cookies voor sociale media. 
 • We maken juist lessen over het verzamelen van data om leerlingen bewust te maken van de eventuele risico’s en geven handvatten hoe regie zelf te behouden, zoals in deze les over ‘Dure data’. 
Leerkrachten en docenten weten immers het beste waar behoefte aan is. Door feedback aan hen te vragen kunnen wij onszelf en onze content verbeteren en zo weer meer andere leerkrachten en docenten aanspreken!

Elk project toetsen we aan De Ethische Data Assistent (DEDA)(ontwikkeld door Utrecht Data School) om zo de ethische valkuilen te vermijden. “DEDA geeft richtlijnen voor ethische besluitvorming binnen een dataproject. Ethische knelpunten kunnen opgespoord worden om een gevoel te ontwikkelen voor waardeconflicten binnen een dataproject.”

Wij vinden het belangrijk om flexibel te zijn en kijken daarom constant naar wat er nodig is in het onderwijs om ervoor te zorgen dat er een inclusieve digitale wereld ontstaat. Digitalisering mag immers niet leiden tot discriminatie of uitsluiting op basis van huidskleur of geslacht.

Integratie van ethiek in de lessen biedt in de ontwikkeling van het lesmateriaal de kans om na te denken over wat de psychische effecten kunnen zijn van nieuwe technologieën, zoals AR en VR. In de lessen kunnen leerlingen bewust gemaakt worden van de mogelijke gevolgen van nieuwe technologieën en nadenken over hun eigen mening hierover.

Achtergrondinformatie

Growth hacken

Growth hacken is het uitvoeren van experimenten om erachter te komen wat werkt en wat niet werkt om een doel te bereiken. Een doel kan bijvoorbeeld het doorklikken naar een volgende les zijn. Een experiment kan het aanpassen van de kleur van de knop naar de volgende les zijn. Door verschillende kleuren te laten zien aan verschillende mensen wordt er ontdekt op welke kleur knop vaker wordt doorgeklikt. Uiteindelijk willen we met zo min mogelijk budget een zo groot mogelijke impact maken. Het volgen van een proces en het meten van resultaten zijn hierbij essentieel.

Wil je hier meer over lezen? Ga dan naar deze website.

Sociale media

Op dit moment maken wij voornamelijk gebruik van Facebook, Twitter en Linkedin.