Team


Ronilla Snellen
Co-founder &
directeur

ronilla@futurenl.org

Jenya Krul
Programma manager innovatie & educatie

jenya@futurenl.org

Lukas van Driel
Creative
developer

lukas@codeuur.nl

Natasja Corver
Projectmanager
Voortgezet Onderwijs

natasja@futurenl.org

Marileen Smit
Projectleider leerlijn &
lesmateriaal

marileen@futurenl.org

Iris Muis
Projectleider trainingen &
workshops

iris@futurenl.org

Marc van Maastricht
Projectmanager PABO's
Nederland

marc@futurenl.org

Felienne Hermans
Docent software engineering en wetenschapper (TU Delft)

felienne@futurenl.org


Mirjam van der Ploeg
PR
&
communicatie

mirjam@futurenl.org

Lisa Habermehl
Projectleider CodeUur &

lesmateriaal VO

lisa@futurenl.org

Emily Bakker
Onderzoeker

TU Delft

emily@futurenl.org


Bestuur

 


Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van de operationeel eindverantwoordelijke directeur. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Steven Schuurman
Voorzitter

steven@futurenl.org

Bram Smeets
Secretaris

bram@futurenl.org

Peter Meijer
Penningmeester

peter@futurenl.org

Ruben Nieuwenhuis
Bestuurslid