BAM! FEEST! FutureNL wint Timmie award


Stichting FutureNL

BAM! We hebben de TIMMIE award The most Innovative Ecosystem / The most Innovative New Kid gewonnen voor ons nieuwste lesmateriaal PITCH IT! Deze is voor alle leerkrachten en kids in NL die ons lesmateriaal gebruiken en beter maken!

Feest @CIO Dinershow
De jury had ons in februari genomineerd als kandidaat voor de TIMMIE Awards (The Innovation Manager Awards door CIO Magazine). Daarna moesten we onszelf pitchen waarbij we goed gebruik hebben gemaakt van ons eigen lesmateriaal PITCH IT! 😉 Gisteravond zijn alle winnaars bekendgemaakt tijdens de CIO Dinershow in De Orangerie in ‘s-Hertogenbosch. Het was een groot feest met allemaal ondernemers die ‘innovatief’ als middle name hebben.

Waarom wij?
Een belangrijk criterium was “of onze dienstverlening onderscheidend is dan wel voorop loopt ten opzichte van wat in de markt gebruikelijk is”. Ja! zei de jury. Daar zijn we supertrots op! Nog trotser zijn we op SLO (Stichting leerplanontwikkeling), TU Delft en Openbaar Onderwijs Groningen. Samen met hen hebben we een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld die de kapstok is voor al het bestaande lesmateriaal in Nederland, gratis beschikbaar in LessonUp. Dus deze TIMMIE is ook voor jullie!

En hoezo vooroplopen?
De behoefte aan lesmateriaal rondom digitale vaardigheden is ongekend hoog. Volgens leerkrachten is dit de belangrijkste basisvoorwaarde om verder aan de slag te kunnen met digitale vaardigheden in de klas. Omdat dit onderwerp nog niet verplicht is in het curriculum van basisscholen wordt er door de reguliere uitgevers nog niet in geïnvesteerd. Wij kunnen dat wel doen dankzij onze funding partners. Dus deze TIMMIE is ook voor jullie!

Oh ja, en de TIMMIE is dus ook voor onszelf, daar gaan we nu even van genieten 🙂

Leren coderen bij de provider van je ouders?!

Stichting FutureNL

Leren coderen bij de provider van je ouders?!

Dat kan! KPN gaat als nieuwe partner dit jaar 50 schoolklassen met leerlingen van groep 7 en 8 leren programmeren met School of Code. Leerlingen van voornamelijk Amsterdamse scholen gaan komend jaar met de bus naar het kantoor aan de Teleportboulevard van KPN om daar aan de hand van ons lesmateriaal te leren coderen, programmeren en hacken.

Één keer per maand nodigt KPN op vrijdag een aantal basisscholen met groep 7/8 uit voor School of Code. Daar staat een team met coaches van KPN klaar om de kinderen kennis te laten maken met de oneindige mogelijkheden van de online wereld.

Ze maken hierbij gebruik van onze digi-klooikoffer met de micro:bit. De les duurt zo’n 2,5 uur en aan het einde heeft iedereen ook echt iets gemaakt. Ook krijgen de schoolklassen een uitgebreid informatiepakket van FutureNL om een r een vervolg aan te kunnen geven.

Bouke Hoving van KPN en onze eigen Ronilla Snellen zijn superblij met de samenwerking, ze hebben hem immers zelf gesmeed 🙂 Ze zien namelijk hoe ongelooflijk nodig en leuk het is om kinderen digitaal slimmer te maken. Slimmer dan alle ouders in elk geval, daar gaan we voor!

Oh ja!
Alle 50 klassen die meedoen krijgen de kans om mee te doen aan een Minecraft-event in de Amsterdam Arena op 23 juni in het kader van We Make the City. Dan gaan in totaal 500 kinderen met 500 laptops op de middenstip van de Arena met Minecraft meebouwen aan Amsterdam-Zuidoost. Nog een hele goede reden dus om mee te doen aan School of Code!

Launch nieuw lesmateriaal PITCH IT: Pimp je spreekbeurt!

Stichting FutureNL

Vandaag lanceren we samen met Stichting Jong Ondernemen supertof nieuw lesmateriaal: ‘PITCH IT! Pimp je spreekbeurt en word een pro in presenteren’. Want wie wil nou niet een spreekbeurt houden waar je publiek stijl van achterover valt? Kinderen leren onder andere werken met PowerPoint, Prezi en Keynote. PITCH IT! is daarmee het eerste gratis lesmateriaal in Nederland dat speciaal gericht is op ICT-basisvaardigheden.

Yes! Meteen naar het lesmateriaal op LessonUp

Jezelf presenteren
Jezelf of je idee goed presenteren is een belangrijke vaardigheid in je latere werkende leven. Bijvoorbeeld als je solliciteert naar een bijbaantje. Ondertussen hebben leerkrachten nog steeds een enorme behoefte aan lesmateriaal over digitale vaardigheden, zoals ICT-basisvaardigheden. Met PITCH IT! hebben we the best of both worlds gecombineerd.

21st century skills
Met PITCH IT ontdekken leerlingen waarom presenteren handig is. Ze leren een spreekbeurt maken met behulp van hun passie en creatiekracht en oefenen met voor de klas staan. Ook leren ze ICT-basisvaardigheden door met Powerpoint, Prezi of Keynote een presentatie te maken. Ondertussen werken ze aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en creativiteit.

5 lessen
PITCH IT! sluit direct aan op de lespraktijk. De meeste scholen starten in groep 5 met spreekbeurten. PITCH IT! bereidt de leerlingen daar op voor. Maar ook in groep 6, 7 of 8 kun je het goed inzetten. Het lesmateriaal bestaat uit een projectboek, 5 digibordlessen voor de leerkracht en video-tutorials voor kinderen over werken met PowerPoint en Word.

Gratis beschikbaar
Alle digibordlessen zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar op het LessonUp-leskanaal van FutureNL. De video-tutorials voor kinderen staan op het YouTube-kanaal van FutureNL. Dat PITCH IT! gratis is, is mede mogelijk gemaakt door onze partner Microsoft Nederland.

Aansluitende lespaketten
PITCH IT! is ook een perfecte voorbereiding op de twee ‘Ondernemen met je klas programma’s’ van Stichting Jong Ondernemen: Vakantie-eiland (groep 5-6) en Pop-up store (groep 7-8), waarin kinderen een businessidee ontwikkelen dat ze presenteren. Je kunt PITCH IT! bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op de eindlandbaas-presentatie.

Psst
Heb je weinig tijd maar wil je wel alvast een snelle indruk van PITCH IT? Check dan dit filmpje van Klokhuis over een stand-in actor die jouw pitch kan houden als je te zenuwachtig bent. Een van onze favoriete onderdelen van het lesmateriaal 😉

Wist je dat…
… PITCH IT! het eerste lesmateriaal is dat gericht invulling geeft aan de nieuwe leerlijn ICT-basisvaardigheden dat per 2021 officieel in het curriculum van het Nederlands onderwijs komt? We hebben PITCH IT! ontwikkeld omdat we nu al zoveel mogelijk kinderen digitale skills willen leren om vol zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan.

De mythe van onderwijsland Finland

Stichting FutureNL

Onderwijsland Finland
Met de hoogste scores voor taal, rekenen en science wordt Finland met afstand het beste onderwijsland van Europa genoemd. Kinderen hoeven pas vanaf 7 jaar naar school, minder uren in de schoolbanken en digitale geletterdheid volledig vakoverstijgend aangeboden wordt. Lange tijd wordt er met veel bewondering naar de succesformule gekeken. Gezien de resultaten lijkt dit terecht, maar is het onderwijs in Finland daadwerkelijk zo exemplarisch?

Want opvallend in het driejarige grootschalig internationale onderzoek door PISA (Programme for International Student Asessment) is dat Finland de laatste jaren links en rechts worden ingehaald door landen als Shanghai, Singapore, Hong Kong, Japan, Korea en Taiwan. Dat betekent niet dat Finland het nu slecht doet, maar interessant is het wel.

Even een paar algemene feiten op een rijtje:
– Alle leerkrachten hebben een universitaire (master) opleiding;
– Finland heeft een lager aantal les-uren per week;
– Kernvakken zoals taal en rekenen worden meer integraal aangeboden;
– Finland kent geen centrale examens maar wel toetsmomenten. Cijfers of punten zijn bij wet verboden. De toets is voor de docent een middel om de ontwikkeling van de leerling te meten. Leerlingen worden getoetst op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen.
– De leerkrachten hebben zelf de verantwoordelijkheid om een verantwoord curriculum te ontwikkelen, toetsen te ontwerpen en hun eigen onderwijs te evalueren en te verbeteren.

Tijd om zelf eens te gaan ervaren en te zien hoe Finland vorm geeft aan het onderwijs. Hoe geven zij multidisciplinair les en hoe hebben zij digitale vaardigheden geintegreerd in de klas? Hoe ziet dit eruit in de praktijk? Wat kunnen wij leren van de Finnen? Wij gaan met een georganiseerde studiereis van Nederland instituut voor studiereizen naar Finland.
Snowboots aan, muts op en wanten aan: Helsinki, here we come!


In Finland ga je gewoon op je skies naar school!

Nieuw Fins curriculum
Vanaf 2016 is er een nieuw curriculum ingevoerd. In het Finse curriculum heeft er een verschuiving plaats gevonden van vakgericht naar vaardigheidsgericht onderwijs. Onderdeel van het nieuwe curriculum is structureel aandacht voor ICT-basisvaardigheden. Het is geen nieuw vak, maar een onderdeel dat leerkrachten moeten toevoegen aan hun lessen. Hoe zie je dit terug in de klas?

“Wij hebben een vertaling gemaakt naar een module ‘robotica en programmeren’, maar dat kan op iedere school anders zijn.” aldus Anja Huurinainen-Kosunen (lector lerarenopleiding Universiteit Helsinki). “Het is ons streven om robotica en programmeren integraal en vakoverstijgend aan te bieden, maar voor de meeste collega’s is dat een flinke uitdaging.”

Op de vraag hoe ze inzichtelijk en meetbaar maken hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt op het gebied van de digitale vaardigheden is Huurinainen kort. “We hebben geen specifieke leerdoelen of een leerlijn.”

Vrijheid blijheid?
Zo staat er in het curriculum het volgende beschreven over digitale vaardigheden: “De leerlingen brengen basis ICT-vaardigheden in de praktijk en leren hoe zij deze vaardigheden kunnen toepassen in het leren. Ook leren de studenten over gerelateerde kernbegrippen en over verschillende toepassingen van ICT in hun omgeving.” – National Core Curriculum For Basic education, 2014, Finnish National board of education, publications 2016-5, blz. 101 Daarnaast is er in het nieuwe curriculum (analyse in het Fins) in de verschillende vakken soms benoemd dat je digitaal lesmateriaal kunt gebruiken of ICT-vaardigheden kunt inzetten.

Een beschrijving die volledig naar eigen inzien geinterpreteerd kan worden door de alle basisscholen. Wat opvalt is dat ICT-basisvaardigheden nergens nader gedefinieerd wordt in tegenstelling tot Nederland. Daar gaan we uit van digitale geletterdheid bestaande uit vier pijlers, namelijk:
– Computational thinking
– ICT-basisvaardigheden
– Mediawijsheid
– Informatievaardigheden

De eigen interpretatie wordt ook zichtbaar wanneer we verschillende basisscholen bezoeken. De curriculumwijziging lijkt hierdoor bijna beleidsmatig, waarbij het daadwerkelijk implementeren en waarborgen niet de aandacht krijgt die het nodig lijkt te hebben.

Zo benoemen de leerkrachten een aantal aspecten ten aanzien van het implementeren van digitale vaardigheden in de klas:
– De scholen hebben (nog) geen leerlijnen met leerdoelen;
– De scholen hebben geen duidelijke selectiecriteria met betrekking tot materiaal wat zij inzetten;
– De focus ligt voornamelijk op het maken van algoritmes in de verschillende vakken (‘instructies’ volgens de Finnen);
– Op dit moment wordt er vorm gegeven aan digitale geletterdheid als onderdeel van de lerarenopleiding;
– De overheid ontwikkelt een scholingsprogramma en wil dat er binnen een aantal jaar op iedere school een ‘expert’ rondloopt op het gebied van digitale geletterheid. Dit is nog niet concreet gemaakt.

Missen van expertise
De leerkrachten die we spreken geven aan dat er expertise mist om daadwerkelijk op een constructieve manier aan de slag te gaan met het aanbieden van digitale vaardigheden. Volgens Sarah Loikkanen (leerkracht en ICT-coördinator op de Muijala Koulu basisschool) is het lastig collega’s te enthousiasmeren. “Er is veel weerstand en er mist zelfvertrouwen. Toch heb ik er vertrouwen in als we het stap voor stap doen.”
Er blijkt een concrete overkoepelende koersbepaling van de vaardigheden te missen die de kinderen zouden moeten beheersen aan het einde van hun schoolcarriére. Door de verschillende vertalingen van de ICT-vaardigheden in het Finse curriculum, in zowel vorm als inhoud, ontstaan er grote verschillen in het beheersen en toepassen van ICT-vaardigheden tussen de kinderen. Sarah en een aantal andere leerkrachten uit de stad komen een paar keer per jaar bijeen (op eigen initiatief) om te praten en tips uit te wisselen over ICT-basisvaardigheden. Afhankelijk van het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van de leerkrachten krijgt dit onderwijs vorm voor Finse kinderen.

Gelukkig zijn we gelukkig!
Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen in Finland niet gelukkig zijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de leerlingen in Nederland tot de gelukkigste behoren. Het onderwijs in Nederland scoort weliswaar lager dan dat van Finland, maar is nog altijd goed.

Wij mogen best trots zijn op het onderwijs in Nederland. We moeten ons zeker niet laten ontmoedigen door de succesbubbel die in Finland gecreërd wordt. Het multidisciplinair en integraal werken is absoluut inspirerend. Zeker ten aanzien van het structureel aanbieden van digitale vaardigheden in de klas. Als middel, als versterking van andere vakken. Daarentegen heeft Finland met precies dezelfde uitdagingen en hindernissen te maken en loopt Nederland voorop in het steeds meer continueren van digitale vaardigheden in de klas. Op naar alle kinderen digitaal vaardig!

Ronilla Snellen & Jenya Krul

Pieter Zwart treedt toe tot Raad van Advies FutureNL

Stichting FutureNL

Sinds de oprichting heeft Stichting FutureNL al een heel aantal memorabele resultaten weten te boeken, waar we met z’n allen best trots op zijn. De succesvol afgesloten wereldrecordpoging programmeren in de OBA in Amsterdam, samen met ZKH Prins Constantijn van Oranje-Nassau, een landelijke campagne “Expeditie micro:bit”, waarbij wij vele duizenden leerlingen op hun basisschool voorzien hebben van een micro:bit, en een bijdrage aan het laatste regeerakkoord, zijn maar een paar voorbeelden.

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Wij richten ons hierbij primair op de basisscholen en de PABO’s, omdat hier de nood het hoogst is. We maken lesmateriaal voor de scholen en verzorgen workshops voor leerkrachten en PABO’s om hen zo goed mogelijk in staat te stellen, basisschoolkinderen deze broodnodige kennis mee te geven.

Hier komt veel bij kijken. Zo werken wij nauw samen met alle betrokken overheidsorganisaties, om ons doel te bewerkstelligen. Alleen kunnen we niets, samen kunnen we alles. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven is heel belangrijk, omdat innovatieve tech-bedrijven, voorop lopen in de adoptie van nieuwe technieken en een beeld hebben bij welke vaardigheden belangrijk worden in de toekomst.

Met gepaste trots kondigen wij aan dat Pieter Zwart, CEO en oprichter van Coolblue, zal toetreden tot de Raad van Advies van Stichting FutureNL. Pieter is een van Nederlands meest succesvolle e-commerce ondernemers allertijden, en heeft een heldere mening die hij altijd goed weet te funderen. Voor ons als oprichters van stichting FutureNL, is het geweldig om mensen als Pieter te kunnen benaderen om ideeën te toetsen.

De Raad van Advies van FutureNL bestaat daarmee uit ZKH Prins Constantijn van Oranje, Janneke Niessen, en Anka Mulder, met Neelie Kroes als Special Ambassador, en zal vanaf 1 maart 2018 worden uitgebreid met Pieter Zwart.

Welkom Pieter!

Steven Schuurman
Ronilla Snellen
Founders Stichting FutureNL