Lesmateriaal

De noodzaak van het ontwikkelen van lesmateriaal is ongekend hoog. Volgens leerkrachten is dit de belangrijkste basisvoorwaarde om verder aan de slag te kunnen met digitale vaardigheden in de klas. Omdat dit onderwerp nog niet verplicht is in het curriculum van basisscholen wordt er door de reguliere uitgevers nog niet in geïnvesteerd.

Stichting FutureNL heeft een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld die als kapstok dient voor al het bestaande lesmateriaal in Nederland en voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor alle groepen van de basisschool. Al het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor een ieder die het wil gebruiken. Het lesmateriaal is gerangschikt en verzameld in LessonUp.